• آی تی گویا

  • منبع فیلم های آموزشی

شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
جزوه شبکه مخابرات داده - آی تی گویا

فیلم آموزشی شبکه مخابرات داده پیشرفته از دانشگاه شریف درس شبکه مخابرات داده یا به اختصار "شبکه" به بررسی اجزا سازنده شبکه های کامپیوتری، لایه های آن و مسائل مربوط به آن میپردازد. در حالی که انواع مختلفی از شبکه در حال حاضر وجود دارد توجه اصلی این درس بر روی اینترنت می باشد. در این درس به تاریخچه شبکه، مدل های ...